رنگ موی L2 با تکنولوژی وبسته بندی جدید و ترکیبات ومواد مغذی وانواع روغن های گیاهی پرفایده دراختیار شمامصرف کننده عزیز موجود گردید.

همچنین ماسک بیرون حمام 450mil(بدون نیاز به آبکشی) فاقد سولفات و احیاء کننده وتقویت کننده داخل حمام  500mil(نیاز به آبکشی) فاقد سولفات نیز به خانواده محصولات L2اضافه گردید.

پودر دکلره 500gr(روشن کننده مو) vip+8 با تکنولوژی جدید وبدون غبار با کمترین آسیب به مو وپوست  با قدرت روشن کنندگی بیش از 8 درجه پایه مو در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار گرفت.