اکسیدان

کرم اکسیدان L2

قابل استفاده وترکیب با کلیه رنگ موها وپودرهای استاندارد.

کرم اکسیدان L2با داشتن فرمولاسیون خاص ومنحصر به فردوبا داشتن ویتامین B5ضمن ترکیب شدن آسان با رنگ مو و انواع پودر دکلره در ترکیب ؛باعث افزایش وحفظ رطوبت ودرخشندگی مو می گردد.کرم اکسیدان ضمن تنظیم PH ترکیبات عامل حفظ ساختار وسلامت طبیعی مو می شود.مقدار وحجم اکسیدان در ترکیبات،طبق دستوربروشور طرز مصرف رنگ مو و پودر می باشد.از تماس با چشم خوداری شود و در صورت تماس با پوست ولباس محل آغشته شده را با آب فراوان آبکشی نمایید.دور از دسترس کودکان نگهداری شود.جهت مصرف حرفه ای می باشد.